9 LƯU Ý KHI SOẠN HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Photo 2020 10 30 162416 2

Photo 2020 10 30 16.24.16
  1. Hợp đồng mua bán tài sản là thoả thuận giữa các bên, theo đó Bên Bán chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản cho Bên mua và Bên Mua trả tiền cho Bên Bán;
  2. Đối tượng hợp đồng bao gồm: Tiền, vật, giấy tờ có giá và quyền tài sản; động sản và bất động sản. Riêng đối với Hợp đồng mua bán bất động sản sẽ tuân theo điều kiện của Luật đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản;
  3. Các bên phải mô tả đầy đủ đặc điểm của Tài sản mua bán: số lượng, chất lượng, thành phần, tiêu chuẩn…
  4. Chất lượng của hàng hoá phụ thuộc vào thoả thuận. Trường hợp không thoả thuận thì căn cứ tiêu chuẩn nhà nước ban hành. Trường hợp nhà nước không ban hành thì căn cứ theo mục đích giao kết HĐ và Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
  5. Giá cả thoả thuận trong Hợp đồng phải là đồng Việt Nam.
  6. Ngoài nội dung tự thoả thuận, Các Bên cần thêm các điều khoản: quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật để tránh bổ sót quyền và nghĩa vụ;
  7. Điều khoản cam kết của các Bên là điều khoản tuỳ nghi, không bắt buộc phải có.
  8. Mức phạt vi phạm hợp đồng 8% là theo quy định tại Luật Thương mại 2005, các Bên có thể thoả thuận nhiều mức phạt khác nhau nhưng tổng không được vượt quá 8% giá trị bị vi phạm.
  9. Các Bên có quyền thoả thuận chọn một toà án cụ thể/trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp.

Tải mẫu HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *