CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Luật Minh Tú luôn đề cao tính bảo mật và tôn trọng những thông tin cá nhân của Quý khách hàng. Quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ những điều khoản về bảo mật thông tin dưới đây.

Thông qua việc đăng ký, cung cấp các thông tin cá nhân tại trang web này, Khách hàng đồng ý các thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng theo các điều khoản của Chính sách bảo mật thông tin (gọi chung là “Chính sách”). Nếu Khách hàng không đồng ý với Chính sách này, Khách hàng dừng cung cấp cho Luật Minh Tú bất kỳ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 4 Chính sách này.

Thu thập thông tin 

Thông tin liên hệ được Khách hàng cung cấp 

Luật Minh Tú thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng đồng ý cung cấp như: họ tên, email, số điện thoại và các thông tin khác, nhằm mục đích nhận biết các thông tin riêng của từng cá nhân khi Khách hàng đăng ký hay sử dụng trang web của Luật Minh Tú (https://luatminhtu.vn). Khi Khách hàng truy cập vào trang web, không bắt buộc cung cấp các thông tin cá nhân. Tuy nhiên, khi sử dụng các tiện ích của trang web, Khách hàng cần thực hiện việc cung cấp các thông tin theo yêu cầu của chúng tôi.

Liên kết các website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang website thứ 3, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang web của Luật Minh Tú và sẽ đến trang web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ 3 và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kỳ những nội dung tại trang web đó.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng và chỉ khi cần thiết cho các mục đích khác trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin được cung cấp để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu tương ứng của Khách hàng; cung cấp những thông tin, dịch vụ hữu ích nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Khách hàng. Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của Khách hàng. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ với những bên thứ 3 khác khi xét thấy cần thiết để đáp ứng các yêu cầu hay cho những mục đích liên quan của Khách hàng.

Ngoài ra, trong trường hợp thông tin Khách hàng cung cấp được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép/yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin, dữ liệu của Khách hàng

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. 

Chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác và tính bảo mật những thông tin mà Khách hàng cung cấp.

Chúng tôi lưu giữ thông tin Khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có các nhân sự, đối tác liên kết với chúng tôi có quyền truy cập trên cơ sở cần thiết. Đồng thời, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công làm mất mát thông tin cá nhân của Khách hàng, chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan chức năng và thông báo cho Khách hàng được biết.

Các quyền nào của Khách hàng đối với dữ liệu của mình

Nếu Khách hàng đã cung cấp thông tin trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, Khách hàng có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ thông tin đó về Khách hàng, bao gồm mọi dữ liệu Khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi. Khách hàng      cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ. Điều này không áp dụng đối với bất kỳ thông tin, dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Để yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website luatminhtu.vn, Khách hàng có thể làm theo các bước sau:

* Gửi yêu cầu về địa chỉ email info.luatminhtu@gmail.com với tiêu đề “Yêu cầu xóa thông tin cá nhân”.

* Sau khi luatminhtu.vn nhận được yêu cầu qua email, chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin.

* Thực hiện xóa thông tin cá nhân của Khách hàng khỏi hệ thống và thông báo phản hồi lại qua email.     

Điều khoản thi hành

Chính sách này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

Các nội dung không được đề cập tại Chính sách này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát sinh tranh chấp (nếu có) các bên ưu tiên giải quyết tranh chấp thông qua việc thương lượng, trường hợp thương lượng không thành thì có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Thông tin liên hệ

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về Chính sách này hoặc thực tế việc xử lý dữ liệu cá nhân của Luật Minh Tú, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

  • Công ty TNHH Luật Minh Tú
  • Địa chỉ: 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại/Hotline: 02888837868
  • Email: votu@luatminhtu.com