CHỦ DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU?

Ye Zaw Yge3hnx8rva Unsplash 2

CÂU HỎI: Tôi là chủ doanh nghiệp sản xuất bánh tại Tp. HCM. Tôi có nhận một số lao động cao tuổi vào làm việc để tạo công ăn việc làm cho họ. Xin hỏi tôi có phải đóng BHXH bắt buộc cho những lao động này không?

Trả lời:

Theo quy định của Điều 187 BLLĐ 2012, thì người lao động từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ, 60 tuổi trở lên đối với Nam thì thuộc trường hợp người được nghỉ hưu.

 Trường hợp 1: Nếu người lao động đó đủ tuổi hưởng lương hưu, đang làm việc dưới chế độ Hợp đồng lao động và thời gian đóng BHXH đủ 20 năm thì Doanh nghiệp không cần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ye Zaw Yge3hnx8rva Unsplash

 Trường hợp 2: Nếu người lao động đó đủ tuổi hưởng lương hưu, đang làm việc dưới chế độ hợp đồng lao động nhưng thời gian đóng BHXH không đủ 20 năm thì được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần hoặc tiếp tục tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Như vậy, trong cả 02 trường hợp trên, pháp luật đều không quy định doanh nghiệp phải đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động đã quá độ tuổi lao động và làm việc dưới chế độ hợp đồng lao động

Cơ sở tham chiếu: Luật BHXH 2014, BLLĐ 2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *