Đội ngũ luật sư

Phạm Trung Hiếu

 • Luật sư
 • hieupham@luatminhtu.com

Lê Thị Mỹ Duyên

 • Chuyên viên giải quyết tranh chấp
 • duyenle@luatminhtu.com

Hồ Thị Thúy Hằng

 • Chuyên viên pháp lý
 • thuyhang@luatminhtu.com

Nguyễn Phương Thảo

 • Trưởng phòng pháp lý Doanh nghiệp
 • thaonguyen@luatminhtu.com

Lê Thị Thúy Phượng

 • Trưởng phòng Giải quyết tranh chấp
 • thuyphuong@luatminhtu.com

Hoàng Phương Hằng

 • Chuyên viên pháp lý
 • hoanghang@luatminhtu.com