HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI?

Photo 1591886813868 15918868140821937047215
Điều kiện tiên quyết (tiếng Anh: Condition Precedent) là một thuật ngữ pháp lí mô tả một điều kiện hoặc sự kiện phải được thông qua trước khi một hợp đồng cụ thể được xem xét có hiệu lực, hoặc trước khi bất kì nghĩa vụ nào được đáp ứng bởi một trong hai bên.
Điều kiện tiên quyết (Condition Precedent) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Thoughtco.

Điều kiện tiên quyết

Khái niệm

Điều kiện tiên quyết tiếng Anh là Condition Precedent.

Điều kiện tiên quyết là một thuật ngữ pháp lí mô tả một điều kiện hoặc sự kiện phải được thông qua trước khi một hợp đồng cụ thể được xem xét có hiệu lực, hoặc trước khi bất kì nghĩa vụ nào được đáp ứng bởi một trong hai bên.

Cũng có thể có các điều kiện tiên quyết trong vòng đời của hợp đồng, trong đó nêu rõ rằng nếu điều kiện X xảy ra, thì sự kiện Y sẽ xảy ra. Điều kiện X là điều kiện tiên quyết.

Đặc điểm của Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết có thể là những điều kiện phức tạp ràng buộc đối với một bất động sản hoặc Hợp đồng. Chẳng hạn, trong bất động sản, hợp đồng thế chấp sẽ có một điều kiện tiên quyết là phải đánh giá tình trạng và giá trị của tài sản. Đánh giá đó phải được sự đồng ý của cả người mua lẫn bên cho vay trước khi hợp đồng thế chấp có hiệu lực.

Điều kiện tiên quyết khá phổ biến trong di chúc và tín thác, trong đó việc chuyển tiền hoặc tài sản chỉ xảy ra sau khi các quy định nhất định được đáp ứng, ví dụ người thừa kế đã kết hôn hoặc đến một độ tuổi nhất định.

Một hợp đồng kinh doanh có thể có nhiều điều kiện tiên quyết để xử lý các hoạt động khác nhau.Chẳng hạn trong việc giải quyết tranh chấp, Hợp đồng có thể bao gồm một điều khoản yêu cầu các bên tìm kiếm trọng tài trong trường hợp có bất kì tranh chấp nào trước khi phải kiện ra tòa.

Hợp đồng tuyển dụng có thể bao gồm các điều kiện tiên quyết, đưa ra các hướng dẫn về bồi thường và cứu trợ cho việc tuyển dụng nhân viên mới. Điều này đặc biệt thường xuyên áp dụng đối với quản lí cấp trên và giám đốc điều hành cấp cao.

Một hợp đồng giám đốc điều hành chính có thể bao gồm các điều kiện tiên quyết để được nhận tiền thưởng hàng năm và tăng lương. Giám đốc điều hành chỉ có thể nhận được tiền thưởng nếu công ty đạt được các mục tiêu doanh thu hoặc lợi nhuận được nêu trong hợp đồng.

Điều khoản nghỉ hưu cũng có thể bao gồm các điều kiện tiên quyết. Lương hưu thường chỉ được trả sau khi một nhân viên đã hoàn thành một số năm làm việc nhất định tại một công ty. Nếu một nhân viên bị sa thải khỏi vị trí của họ trước khi đến ngày được chỉ định, họ có nguy cơ mất một phần hoặc tất cả các lợi ích hưu trí của họ.

Các hợp đồng mua bán và sáp nhập có thể bao gồm các điều kiện tiên quyết chi phối các điều khoản thanh toán. Một công ty được mua lại để hoạt động như một công ty con có thể cần phải tạo ra kết quả trên một sản phẩm mới, hoặc tạo ra một mức độ bán hàng nhất định trong một khung thời gian đã định. Khi các điều kiện đó được đáp ứng, phần thanh toán mua lại tiếp theo sẽ được thực hiện.

(Theo Investopedia)

Lời kết

Nếu bạn có nhu cầu về soạn thảo, giải quyết tranh chấp các loại hợp đồng, liên hệ ngay Luật Minh Tú để được hỗ trợ chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *