Chúng tôi sẵn  chia sẻ sự quan tâm đặc biệt của khách hàng đối với số tiền phí dịch vụ pháp lý phải trả từ nguồn ngân sách có giới hạn của khách hàng nên chúng tôi đã áp dụng một cách linh hoạt rất nhiều hình thức thanh toán phí dịch vụ pháp lý bao gồm ba hình thức chính là:

Nội dung bài viết

Phí theo giờ: 

Phí này thường được áp dụng cho các công việc khó có thể xác định được thời gian hoàn thành công việc được giao. 

Ví dụ: tư vấn pháp lý thường xuyên, giải quyết tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự…

Phí dịch vụ cố định:

Phí này thường được áp dụng cho các công việc có thể dự đoán được thời gian hoàn thành công việc.

Ví dụ: xin các loại giấy phép theo quy định của cơ quan nhà nước: ĐKKD, giấy phép lao động, giấy phép đầu tư…

Phí dịch vụ dựa trên sự thành công của công việc:

Phí này được áp dụng cho các công việc đặc thù mà vì nhiều lý do, khách hàng không có khả năng hoặc không có ý định thanh toán phí dịch vụ cho luật sư.

Ví dụ: Các vụ việc mà phí luật sư tính trên % giá trị giao dịch…

Bieu Phi Dich Vu

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Luật sư thành viên3.000.000 VND/giờ
Luật sư hợp tác cao cấp2.000.000 VND/giờ
Trợ lý luật sư1.000.000 VND/giờ
Phiên dịch viên500.000 VND/giờ

Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành của Việt Nam hàng hoá và dịch vụ được các tổ chức và cá nhân dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam nói chung là đối tượng chịu thuế GTGT và dịch vụ pháp lý cũng không nằm ngoài quy định này. Do đó, ngay cả khi bạn là cá nhân mà có sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi và không có nhu cầu được xuất hóa đơn thuế GTGT thì bạn cũng phải chịu thuế GTGT trên số tiền phí dịch vụ pháp lý mà bạn phải trả cho chúng tôi. Với trách nhiệm là người nộp thuế GTGT cho nhà nước, chúng tôi sẽ tính và thu số tiền thuế GTGT nói trên từ bạn và trả chúng cho kho bạc nhà nước theo quy định.

Theo nguyên tắc làm việc của chúng tôi thì ngay khi bạn ký vào bản chào giá/hợp đồng dịch vụ do chúng tôi soạn thảo thì đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã được triển khai ngay để phục vụ cho công việc của bạn để bảo đảm thời gian cam kết hoàn thành với bạn nên nếu bạn vì lý do cá nhân nào đó (không phải do lỗi cố ý của chúng tôi) mà yêu cầu chúng tôi ngưng công việc đang thực hiện thì số tiền mà bạn tạm ứng trước sẽ không được hoàn lại. Bên cạnh đó, nếu chi phí thời gian mà nhân viên của chúng tôi đã bỏ ra cho công việc pháp lý của bạn tới thời điểm chấm dứt cao hơn số tiền tạm ứng mà bạn đã trả thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết để bạn thanh toán thêm cho chúng tôi phần chi phí thời gian vượt này.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 02888837868 hoặc điền vào form dưới đây.