Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Những lưu ý quan trọng thực hiện giao dịch an toàn

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan khi thực hiện giao dịch mua bán đất đai. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn chưa nắm rõ bản chất, nội dung và quy trình thực hiện hợp đồng này, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp và rủi ro pháp lý về sau.

Hiểu được điều đó, Luật Minh Tú sẽ cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện về hợp đồng này trong bài viết này, giúp bạn thực hiện giao dịch an toàn, hiệu quả và bảo vệ tối đa quyền lợi của bản thân. Hãy đọc ngay!

Giá trị pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là căn cứ để giải quyết tranh chấp

Khái niệm về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là văn bản thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên về việc bên chuyển nhượng sẽ giao cho bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền sử dụng đất đối với một thửa đất cụ thể.

Hợp đồng này có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch đất đai.

Đây cũng là một trong các căn cứ then chốt để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

Thông tin của các bên tham gia ký kết hợp đồng

Bao gồm họ tên, CCCD (hoặc giấy tờ tùy thân khác), thông tin liên lạc (địa chỉ, SĐT) của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

Bên chuyển nhượng

 • Có nghĩa vụ bàn giao thửa đất cho bên nhận chuyển nhượng theo đúng thời hạn, địa điểm và điều khoản ghi trong hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của thửa đất và đảm bảo thửa đất không có tranh chấp, thế chấp, cầm cố.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ liên quan đến thửa đất cho bên nhận chuyển nhượng.

Bên nhận chuyển nhượng

 • Có nghĩa vụ thanh toán giá chuyển nhượng cho bên chuyển nhượng theo đúng thời hạn, phương thức ghi trong hợp đồng.
 • Nhận bàn giao thửa đất và chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng thửa đất theo quy định của pháp luật.
 • Đăng ký thay đổi giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật  sau khi nhận bàn giao.

Thông tin về thửa đất

Mô tả chi tiết thông tin (ghi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất):

 • Loại đất, hạng đất.
 • Diện tích, số hiệu, ranh giới, vị trí.
 • Tình trạng đất (đã xây dựng, chưa xây dựng, trồng cây,…).
 • Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng.
 • Thời hạn sử dụng đất còn lại của bên được nhận chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng và thanh toán

Số tiền chuyển nhượng ghi rõ bằng cả chữ và số.

Phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản,…).

Thời hạn thanh toán.

Quyền của người thứ ba

Ghi rõ nếu có người thứ ba có quyền đối với thửa đất (chồng/vợ, con chung,…).

Xác định cách thức giải quyết quyền của người thứ ba.

Thông tin khác liên quan

Hiện trạng sử dụng đất (có cầm cố, thế chấp hay không?).

Cách thức giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra.

Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng

Xác định rõ các hành vi vi phạm hợp đồng của mỗi bên và chế tài đối với các hành vi vi phạm.

Quy định hình thức bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng.

Hình thức giải quyết tranh chấp (hòa giải, thương lượng, Tòa án,…).

Hiệu lực của hợp đồng

Việc chuyển nhượng được coi là hoàn tất và có hiệu lực khi bên nhận chuyển nhượng đăng ký sang tên đối với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Kể từ sau thời điểm này bên nhận chuyển nhượng mới có hoàn toàn quyền và nghĩa vụ với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã nhận chuyển nhượng, mọi giao dịch trước thời điểm này nhằm thay đổi quyền và nghĩa vụ sẽ không được pháp luật công nhận.

Một số nội dung khác

Nội dung từ mục 2.1 đến 2.8 chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận của các bên.

Nên tham khảo ý kiến luật sư để đảm bảo tính pháp lý cho hợp đồng.

Ngoài ra, hợp đồng có thể bao gồm các điều khoản khác như:

 • Điều khoản về việc bàn giao tài sản gắn liền với đất (nếu có).
 • Điều khoản cam kết, bảo đảm.
 • Điều khoản về trường hợp bất khả kháng.
 • Điều khoản về việc thay đổi, bổ sung hợp đồng.

Việc lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần được thực hiện cẩn thận, chính xác để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

Những lưu ý quan trọng khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất la gì

Nắm rõ những lưu ý sau đây để hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất không bị vô hiệu

Điều kiện để tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

Ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013, bạn bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

Quyền sử dụng đất mà bạn muốn chuyển nhượng không được liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào.

Quyền sử dụng đất bạn muốn chuyển nhượng không được phép bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Nếu đang trong quy trình thi hành án, bạn cần hoàn tất nghĩa vụ thi hành án trước khi có thể thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

Quyền sử dụng đất chỉ có thể được chuyển nhượng khi còn thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điều 189, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai 2013.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng nhượng quyền sử dụng đất là một loại hợp đồng mua bán, có đối tượng là bất động sản.

Do tính chất đặc thù của bất động sản, loại hợp đồng này không chỉ chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự mà còn chịu sự điều chỉnh của Luật Đất Đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và các văn bản liên quan.

Theo đó, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được lập thành văn bản theo quy định và được công chứng hoặc chứng thực.

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không tuân thủ theo hình thức bắt buộc nêu trên thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu và không có giá trị pháp lý.

Quy trình thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bước 1: Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và mang Hợp đồng chuyển nhượng này đi công chứng hoặc chứng thực.

Bước 2: Thực hiện các thủ tục đóng thuế (bên bán sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân, bên mua sẽ phải chịu thuế trước bạ).

Bước 3: Tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai hiện hành. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận QSDĐ.
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các bên đã được công chứng hoặc chứng thực.
 • Giấy tờ về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất.

Luật Minh Tú – Chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bạn đang cần tìm kiếm luật sư uy tín để hỗ trợ về các vấn đề pháp lý liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Luật Minh Tú chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn!

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Luật Minh Tú đã tư vấn thành công cho nhiều khách hàng cá nhân và tổ chức, giúp họ thực hiện các giao dịch chuyển nhượng an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

 • Đàm phán các điều khoản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất một cách hiệu quả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.
 • Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất một cách chuyên nghiệp, chính xác, đảm bảo tính pháp lý cao và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 • Tư vấn pháp luật về các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
 • Đại diện khách hàng trong các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Hỗ trợ kiểm tra tính pháp lý của tài sản chuyển nhượng.
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình chuyển nhượng.

Thông tin liên hệ:

 • Trụ sở công ty tọa lạc tại: Lầu 25, tòa nhà LIMTOWER số 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Email: votu@luatminhtu.com
 • Hotline: 096 783 78 68
 • Fanpage: https://www.facebook.com/luatminhtu
 • Website: luatminhtu.vn

Kết luận

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các giao dịch bất động sản, góp phần đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi cho các bên tham gia. 

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về loại hợp đồng này. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hãy liên hệ với Luật Minh Tú để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *