Khám phá mẫu hợp đồng nhượng quyền thương hiệu mới nhất 2024

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, việc nhượng quyền thương hiệu là một chiến lược quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng tầm ảnh hưởng và tận dụng giá trị của thương hiệu đã được xây dựng. Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu là công cụ pháp lý quan trọng, định rõ các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và phát triển thương hiệu.

Đọc ngay bài viết dưới đây để giúp bạn bảo vệ quyền lợi và đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Như thế nào là hợp đồng nhượng quyền thương hiệu? 

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu là một thỏa thuận giữa các bên, cho phép cá nhân hoặc tổ chức nhận quyền sử dụng thương hiệu của một sản phẩm hoặc dịch vụ từ bên chủ sở hữu thương hiệu để phát triển kinh doanh.

Trong quá trình này, bên nhận quyền cần thanh toán một khoản phí nhượng quyền cho bên chủ sở hữu thương hiệu, các hoạt động nhượng quyền thương hiệu phải tuân theo các điều khoản và quy định pháp luật.

mẫu hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu chính là văn bản thỏa thuận kinh doanh

Chi tiết về hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Nội dung hợp đồng

Thông tin về bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền:

 • Tên, địa chỉ, và các thông tin liên lạc của cả hai bên.

Quyền và trách nhiệm của bên nhượng quyền:

 • Quyền sử dụng thương hiệu: Mô tả rõ ràng về quyền sử dụng thương hiệu, phạm vi và thời gian sử dụng.
 • Trách nhiệm bảo vệ thương hiệu: Nghĩa vụ bảo vệ và duy trì uy tín của thương hiệu.

Chi phí và phương thức thanh toán:

 • Chi phí nhượng quyền: Các chi phí mà bên nhận nhượng quyền phải thanh toán cho bên nhượng quyền.
 • Phương thức thanh toán: Cách thức và thời điểm thanh toán.

Thời hạn hợp đồng:

 • Thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực của hợp đồng.

Điều kiện chấm dứt hợp đồng:

 • Các điều kiện mà nếu một trong hai bên vi phạm có thể dẫn đến chấm dứt hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận nhượng quyền:

 • Quyền và trách nhiệm của bên nhận nhượng quyền trong quá trình sử dụng thương hiệu.

Bảo mật thông tin:

 • Các biện pháp bảo mật thông tin liên quan đến thương hiệu.

Giải quyết tranh chấp:

 • Quy định về cách giải quyết mọi tranh chấp giữa hai bên.

Thỏa thuận chuyển giao và hủy bỏ hợp đồng:

 • Quy định về việc có thể chuyển giao hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Cam kết và điều kiện đặc biệt:

 • Các cam kết hoặc điều kiện cụ thể khác mà hai bên đã thống nhất.

Luật pháp áp dụng và quy định pháp lý:

 • Quy định về luật pháp áp dụng và nơi giải quyết tranh chấp pháp lý (nếu có).

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu nên được soạn thảo cẩn thận để đảm bảo rõ ràng, công bằng và phản ánh đầy đủ ý đồ của cả hai bên. Việc hợp pháp hóa nó thông qua sự hỗ trợ của luật sư chuyên nghiệp cũng là một bước quan trọng.

hợp đồng nhượng quyền thương hiệu bánh mì

Nội dung trong hợp đồng cần phải đáp ứng được yêu cầu của pháp luật Việt Nam

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu sẽ sử dụng tiếng Việt 100%. Trong trường hợp nhượng quyền thương hiệu từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam, ngôn ngữ trên hợp đồng sẽ dựa trên thỏa thuận giữa các bên.

Thời hạn của hợp đồng

Dựa theo quy định của Điều 13 tại Nghị định 35/2006/NĐ-CP, thời hạn của hợp đồng nhượng quyền được quy định như sau:

 1. Thời hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thỏa thuận.
 2. Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn thỏa thuận trong các trường hợp quy định tại Điều 16 của Nghị định này.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại được xác định như sau:

 • Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên.
 • Trong trường hợp hợp đồng chứa phần nội dung liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, phần đó sẽ có hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

hợp đồng nhượng quyền thương hiệu spa

Quy định về việc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương hiệu 

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương hiệu mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

——————-

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 

V/v kinh doanh […] dưới thương hiệu […]

(Số: …/HĐNQTM/…) 

 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005 số 36/2005/QH11 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006; 
 • Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019; 
 • Căn cứ Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại; 
 • Căn cứ Nghị định số 120/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại;
 • Theo sự thống nhất thỏa thuận giữa Các Bên.

Hôm nay, ngày […] tháng […] năm […], tại […]. Chúng tôi gồm:

BÊN A – BÊN NHƯỢNG QUYỀN: 

CÔNG TY : […]
Trụ sở chính : […]
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế : […]
Điện thoại : […]
Email : […]
Người đại diện theo pháp luật : […]
Chức vụ : […]

 

BÊN B – BÊN NHẬN QUYỀN: 

(Trường hợp Bên nhận quyền là tổ chức)
CÔNG TY : […]
Trụ sở chính : […]
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế : […]
Điện thoại : […]
Email : […]
Người đại diện theo pháp luật : […]
(Trường hợp Bên nhận quyền là cá nhân)
HỌ VÀ TÊN : […]
Năm sinh : […]
CMND/CCCD số : […], ngày cấp […], nơi cấp: […]
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : […]
Chỗ ở hiện tại : […]
Điện thoại : […]
Email : […]

XÉT RẰNG: 

 1. Bên A là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam. Bên A là đơn vị đã thiết lập, vận hành, phát triển hệ thống/sản phẩm/dịch vụ mang thương hiệu […] trên lãnh thổ Việt Nam.
 2. Bên B là cá nhân/pháp nhân đủ năng lực hành vi dân sự, có nhu cầu kinh doanh dịch vụ/ sản phẩm mang thương hiệu […].

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương hiệu ở đâu chuẩn pháp lý? 

Luật Minh Tú luôn cập nhật những thay đổi về quy định trong kinh doanh, nhượng quyền, thương mại,… chuẩn theo quy định của Nhà nước và pháp luật Việt Nam.

Với sự am hiểu, chuyên môn cao, đội ngũ chuyên nghiệp tại Luật Minh Tú sẵn sàng hỗ trợ khách hàng toàn diện trong vấn đề soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng nhượng quyền.

Luật Minh Tú sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc như sau:

 • Tư vấn về các quy trình chung của hợp đồng nhượng quyền;
 • Đại diện khách hàng tham gia vào quá trình đàm phán hợp đồng;
 • Tư vấn về cách thức hoặc quy trình đàm phán;
 • Tư vấn về các phương thức giao kết, hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng;
 • Soạn thảo hợp đồng dựa trên cơ sở đối chiếu với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
 • Tư vấn giải quyết tất cả những tranh chấp liên quan đến hợp đồng.

Thông tin liên hệ:

Kết luận

Bài viết trên đã chia sẻ với bạn toàn bộ những thông tin về hợp đồng nhượng quyền thương hiệu dựa theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu như doanh nghiệp cần bất kỳ thông tin tư vấn nào thì hãy liên hệ đến Luật Minh Tú để được tư vấn chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *