Các cộng sự của chúng tôi có kinh nghiệm trong các hoạt động:

  • Thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài với thời hạn từ 3 tháng trở lên;
  • Tư vấn soạn thảo và quản lý rủi ro đối với Hợp đồng lao động;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về lao động: chấm dứt hợp đồng, tiền lương, lợi ích, sa thải, trách nhiệm vật chất và bồi thường thiệt hại;
  • Tư vấn xây dựng chính sách lao động nội bộ và đăng ký/báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước (theo quy định): Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy trình xử lý vi phạm kỷ luật, các quy trình liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc, hồ sơ quản lý công tác an toàn – vệ sinh lao động.

Pexels Photo 3184430

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 02888837868 hoặc điền vào form dưới đây.