Tư vấn quản trị doanh nghiệp là việc nhà tư vấn khảo sát từ thực tế hoạt động kinh doanh, phát hiện những bất cập, thống nhất cùng ban lãnh đạo các cấp từ đó lên phương án xây dựng quy trình làm việc và quản lý doanh nghiệp.

Công ty TNHH Luật Minh Tú có các chuyên gia hỗ trợ đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp như:

  • Tái cơ cấu doanh nghiệp để kinh doanh hiệu quả, tăng doanh thu;
  • Tư vấn tài chính, kế toán cho doanh nghiệp;
  • Thẩm định phương án kinh doanh, phân tích doanh thu, chi phí, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Tư vấn cơ cấu nội bộ doanh nghiệp, mô hình tổ chức của doanh nghiệp sao cho tiết kiệm, hiệu quả;
  • Giải pháp cơ cấu nợ, xử lý nợ xấu cho doanh nghiệp
  • Xây dựng chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động, các doanh nghiệp khác.

Pexels Photo 2058132

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 02888837868 hoặc điền vào form dưới đây.