MẪU HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ MỚI NHẤT 2024

125095617 2841645786107025 4173380479929823501 N 2

125095617 2841645786107025 4173380479929823501 N

Đây là dạng Hợp đồng đơn giản được giao kết giữa người học nghề và trung tâm đào tạo nghề. Pháp luật không quy định chi tiết mẫu Hợp đồng học nghề, nhưng căn cứ các quy định, Group đã tinh chỉnh lại Hợp đồng học nghề “CHUẨN PHÁP LÝ- DỄ THỰC HIỆN”.

Mời bạn tải ngay file miễn phí: https://bit.ly/2IEfzxK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *