Rental Property
HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 1 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 2 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 3 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 4 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 5 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 6 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 7
Theo Điều 472 BLDS 2015, hợp đồng thuê tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.
Riêng Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà sử dụng vào mục đích khác còn được điều chỉnh bởi Luật nhà ở và các quy định pháp luật khác có liên quan.
————-
Tải mẫu hợp đồng file word (miễn phí): https://bitly.com.vn/gqtAD

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 02888837868 hoặc điền vào form dưới đây.