SOẠN HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN CHUẨN PHÁP LÝ

Rental Property 1
Rental Property
HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 1 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 2 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 3 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 4 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 5 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 6 HỢp ĐỒng ThuÊ TÀi SẢn Mtl 7
Theo Điều 472 BLDS 2015, hợp đồng thuê tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.
Riêng Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà sử dụng vào mục đích khác còn được điều chỉnh bởi Luật nhà ở và các quy định pháp luật khác có liên quan.
————-
Tải mẫu hợp đồng file word (miễn phí): https://bitly.com.vn/gqtAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *