Tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, việc soạn thảo hợp đồng là một phần quan trọng không thể thiếu để đảm bảo sự minh bạch và hạn chế tối đa rủi ro cho các bên khi tham gia giao dịch. Trong bài viết này, Luật Minh Tú sẽ trình bày về tầm quan trọng của việc soạn thảo và rà soát hợp đồng, các loại hợp đồng phổ biến, những câu hỏi thường gặp và quy trình chi tiết để soạn thảo hợp đồng mang lại giá trị lớn nhất cho các bên. Hãy đọc ngay bài viết dưới đây!

Mục Lục Bài Viết

Hợp đồng là gì? 

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ đối với nhau trong những giao dịch cụ thể.

Mỗi loại hợp đồng sẽ có những điều khoản riêng, phù hợp với đặc điểm và mục đích cụ thể của giao dịch đó.

Để hợp đồng thực sự phát huy hiệu quả, việc soạn thảo và rà soát cần được thực hiện cẩn trọng. Các bên cần nắm rõ thông tin, thỏa thuận đầy đủ các điều khoản và đảm bảo tính hợp pháp.

Hợp đồng đóng vai trò như sợi dây liên kết vô hình, giúp ràng buộc trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch một cách rõ ràng. Nó không chỉ đơn thuần là bản ghi chép thỏa thuận, mà còn là công cụ pháp lý quan trọng, bảo vệ lợi ích các bên và giải quyết mâu thuẫn hiệu quả.

Có 3 loại hình thức hợp đồng: hợp đồng bằng lời nói, hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng bằng hành vi.

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các chủ thể trong những giao dịch cụ thể

Tầm quan trọng của việc soạn thảo và rà soát hợp đồng

Tầm quan trọng của việc soạn thảo hợp đồng

 • Tạo dựng nền tảng vững chắc cho giao dịch: Hợp đồng được soạn thảo nhằm tạo nên một cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện giao dịch, tạo ra sự ràng buộc cho các bên. Từ đó, các giao dịch có thể tiến hành một cách thuận lợi và được pháp luật bảo vệ trong trường hợp có tranh chấp phát sinh.
 • Giảm thiểu rủi ro và tranh chấp: Hợp đồng được soạn thảo cẩn thận sẽ dự đoán, xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế rủi ro tranh chấp trong tương lai. Các điều khoản rõ ràng giúp giảm thiểu nhầm lẫn, tiết kiệm thời gian, chi phí giải quyết tranh chấp.
 • Đảm bảo tối đa lợi ích: Soạn thảo hợp đồng giúp điều chỉnh các điều khoản để phù hợp với nhu cầu và mục đích cụ thể của giao dịch. Nhờ vậy, hợp đồng sẽ phát huy tối đa hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên tham gia.
 • Thể hiện sự chuyên nghiệp: Soạn thảo rà soát hợp đồng thể hiện sự cẩn trọng, chuyên nghiệp và uy tín của các bên tham gia giao dịch, góp phần tạo dựng niềm tin và mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững.

Tầm quan trọng của việc rà soát hợp đồng

 • Phát hiện lỗi sai và thiếu sót: Hợp đồng có thể chứa những sai sót về mặt ngôn từ, ngữ pháp, hoặc thiếu sót về nội dung. Việc rà soát kỹ lưỡng giúp phát hiện và sửa chữa những sai sót này, tránh dẫn đến tranh chấp trong tương lai.
 • Đảm bảo tính hợp pháp: Hợp đồng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Rà soát hợp đồng giúp đảm bảo các điều khoản trong hợp đồng không vi phạm pháp luật. Kịp thời đưa ra giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro pháp lý.
 • Đảm bảo quyền lợi: Rà soát hợp đồng giúp đảm bảo các điều khoản trong hợp đồng công bằng cho các bên. Đồng thời, giúp phát hiện và xử lý các rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch. Nhờ vậy, các bên có thể giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ lợi ích của mình.
 • Nâng cao hiệu quả giao dịch: Hợp đồng được rà soát kỹ lưỡng giúp thực hiện giao dịch suôn sẻ và hiệu quả. Việc này giúp tránh các tranh chấp và tốn kém trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Những loại hợp đồng thường gặp

Hợp đồng về tài sản

 • Hợp đồng mua bán tài sản: Bên bán có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán số tiền đã thỏa thuận cho bên bán.
 • Hợp đồng tặng cho tài sản: Bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho. Bên được tặng cho đồng ý nhận tài sản mà không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào.
 • Hợp đồng vay tài sản: Bên cho vay có nghĩa vụ giao tài sản như đã thỏa thuận trước cho bên vay. Khi đến hạn, bên vay phải có nghĩa vụ hoàn trả lại bên cho vay tài sản cùng loại, đúng số lượng, đúng chất lượng và lãi suất (nếu có).
 • Hợp đồng thuê tài sản: Bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn theo thỏa thuận. Bên thuê phải trả tiền thuê cho bên cho thuê.
 • Hợp đồng mượn tài sản: Bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn sử dụng trong thời hạn nhất định. Bên mượn có nghĩa vụ trả lại tài sản cho bên cho mượn khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Có nhiều loại hợp đồng về tài sản

Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là người sử dụng đất thực hiện các hành động như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác cho bên còn lại theo quy định của Luật đất đai.

Bên còn lại có nghĩa vụ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.

Hợp đồng dịch vụ

Bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc đã thỏa thuận cho bên sử dụng dịch vụ.

Bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí dịch vụ cho bên cung ứng.

Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác là một loại hợp đồng dân sự được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên. Theo đó, các bên:

 • Cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện một công việc nhất định.
 • Cùng hưởng lợi từ kết quả của công việc.
 • Cùng chịu trách nhiệm đối với những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Hợp đồng gia công

Bên nhận gia công sử dụng nguyên vật liệu, thiết bị của mình hoặc do bên đặt gia công cung cấp để thực hiện công việc gia công theo yêu cầu của bên đặt gia công.

Bên đặt gia công cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị (nếu có) và yêu cầu về sản phẩm gia công. Bên đặt gia công có nghĩa vụ nhận sản phẩm và trả tiền công cho bên nhận gia công.

Hợp đồng vận chuyển tài sản (hàng hóa)

Hợp đồng trao đổi tài sản được quy định:

Bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định và giao tài sản cho người có quyền nhận.

Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả đầy đủ các loại cước phí vận chuyển theo thỏa thuận.

Hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý đóng vai trò quan trọng, ghi nhận thỏa thuận giữa hai bên về các quyền và nghĩa vụ trong mối quan hệ hợp tác. Bên giao đại lý ủy quyền cho bên đại lý thực hiện việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng để hưởng thù lao.

Hợp đồng uỷ quyền

Bên ủy quyền sẽ tiến hành làm các thủ tục uỷ quyền cho bên được ủy quyền thực hiện công việc thay mặt mình. Việc thanh toán thù lao cho bên được ủy quyền dựa trên sự thỏa của các bên.

Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận thì tuân theo quy định của pháp luật là 01 năm.

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là một loại hợp đồng dân sự được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hợp đồng này quy định về các yếu tố quan trọng trong mối quan hệ lao động, bao gồm:

 • Việc làm có trả công: Xác định công việc cụ thể mà người lao động thực hiện và mức lương tương ứng.
 • Điều kiện lao động: Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động,…
 • Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên: Xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong mối quan hệ lao động.

Tải về miễn phí:

Hợp đồng thuê khoán

Hợp đồng thuê khoán là bên cho thuê khoán sẽ giao tài sản của mình như đã thỏa thuận cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức. Bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê cho bên cho thuê khoán.

cách viết hợp đồng

Mỗi hợp đồng sẽ có tính chất khác nhau

Có thể bạn quan tâm:

Những câu hỏi thường gặp và vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo, rà soát hợp đồng

Ai là người được ký hợp đồng?

 • Đối với chủ thể là cá nhân: Cá nhân phải đáp ứng một số điều kiện chung về chủ thể do pháp luật quy định như có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự, ký kết hợp đồng trong trạng thái tự nguyện, không bị ép buộc,…
 • Đối với chủ thể là pháp nhân: Thẩm quyền ký kết được pháp luật quy định cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp. Cá nhân ký hợp đồng thay cho chủ thể có thẩm quyền cần có giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật hoặc được ủy quyền ký kết.

Hợp đồng có những điều khoản cơ bản nào?

Thông tin của các bên tham gia ký kết hợp đồng; nội dung chính của hợp đồng (đối tượng và mô tả về đối tượng muốn giao dịch); điều khoản về nghĩa vụ tài chính, điều kiện tiên quyết quyền và nghĩa vụ giữa các bên; thời gian và địa điểm thực hiện.

Điều khoản về bảo mật; cách xử lý tranh chấp (thỏa thuận, trọng tài thương mại, Tòa án,…), điều khoản về chấm dứt hợp đồng (trường hợp được đơn phương chấm dứt, sự kiện bất khả kháng,..); chữ ký và ngày ký.

Lưu ý, đây chỉ là những điều khoản chung nhất khi soạn thảo hợp đồng. Mỗi loại hợp đồng đều có những đặc điểm riêng biệt, bạn cần điều chỉnh lại cho phù hợp với từng loại hợp đồng cụ thể.

Hợp đồng có hiệu lực khi nào?

Thông thường, hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký kết. Trường hợp các bên có những thỏa thuận khác thì hiệu lực của hợp đồng sẽ ưu tiên tuân theo thỏa thuận.

Một số loại hợp đồng bắt buộc phải có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật thì mới có hiệu lực như các loại hợp đồng liên quan đến bất động sản (đất đai, nhà ở,…), hợp đồng chuyển giao công nghệ,…

Làm thế nào để bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ?

Việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là cách tốt nhất để bảo vệ “chất xám” và quyền lợi của bạn.

Đồng thời, cần có những điều khoản chi tiết và cụ thể về bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, cần có các chế tài giải quyết vi phạm rõ ràng và hiệu quả.

Biện pháp xử lý khi một bên vi phạm hợp đồng?

Buộc bên còn lại phải bồi thường thiệt hại (nếu có thiệt hại xảy ra), phạt vi phạm hợp đồng (nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng), thực hiện theo điều khoản trong hợp đồng về cách thức xử lý một bên vi phạm, yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài giải quyết,…

Làm thế nào để xử lý đối với trường hợp bất khả kháng?

Bất khả kháng là sự kiện pháp lý nằm ngoài ý muốn chủ quan của các bên, không thể khắc phục được, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng như sự kiện thiên nhiên (núi lửa, hạn hán, bão lũ,…) hay sự kiện chính trị xã hội (bạo động, đình công,…).

Trong thực tế, nếu không thoả thuận chi tiết, cụ thể về sự kiện bất khả kháng thì rất dễ bị bên vi phạm lợi dụng bất khả kháng để thoái thác trách nhiệm, né tránh nghĩa vụ trong hợp đồng.

Vì vậy, các bên nên thỏa thuận rõ ràng về điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng.

Điều khoản bất khả kháng cần định nghĩa cụ thể về sự kiện bất khả kháng, quy định nghĩa vụ của các bên khi gặp sự kiện bất khả kháng, cách thức thông báo và cung cấp chứng cứ, quy trình thương lượng và điều chỉnh hợp đồng.

Việc xử lý trường hợp bất khả kháng cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và nguyên tắc hợp tác, thiện chí giữa các bên.

Hợp đồng có cần công chứng, chứng thực không?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, một số loại hợp đồng bắt buộc phải có công chứng, chứng thực mới có hiệu lực pháp lý. Việc thực hiện thủ tục này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho các bên tham gia giao dịch.

 • Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất,…
 • Hợp đồng liên quan đến nhà ở: Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho nhà ở thương mại, thế chấp nhà ở nhà ở thương mại,…
 • Một số loại hợp đồng khác: Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân.

cách làm hợp đồng

Một số loại hợp đồng bắt buộc phải có công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật

Điều gì xảy ra khi hợp đồng chấm dứt trước thời hạn?

 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng do vi phạm: Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường, khắc phục hậu quả,… Bên vi phạm chịu trách nhiệm về việc bồi thường những tổn thất do hành vi của mình gây ra.
 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng do thỏa thuận: Các bên có thể tự do thỏa thuận hình thức xử lý sau khi chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này.
 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng do sự kiện bất khả kháng: Bên gặp sự kiện bất khả kháng không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia hoặc thực hiện theo thỏa thuận về cách thức xử lý hợp đồng sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Cần lưu ý điều gì đối với hợp đồng song ngữ hoặc có yếu tố nước ngoài?

 • Lựa chọn ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ mà các bên tham gia đều hiểu rõ. Nên sử dụng dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp để đảm bảo tính chính xác và nội hàm của hợp đồng, tránh hiểu lầm dẫn đến tranh chấp trong quá trình thực hiện.
 • Lựa chọn luật áp dụng: Việc lựa chọn luật áp dụng cần dựa trên các yếu tố như quốc tịch của các bên, nơi thực hiện hợp đồng, tài sản liên quan đến hợp đồng,… Nên nhờ đến sự hỗ trợ của luật sư để lựa chọn luật áp dụng phù hợp.
 • Thủ tục ký kết: Hợp đồng song ngữ hoặc có yếu tố nước ngoài cần được ký kết theo đúng thủ tục của luật áp dụng. Cần lưu ý đến các yêu cầu về công chứng, chứng thực hợp đồng.
 • Giải quyết tranh chấp: Cần xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp có thể được thực hiện theo thủ tục tố tụng hoặc trọng tài.

Quy trình soạn thảo hợp đồng chi tiết

Soạn thảo hợp đồng không chỉ là ghi chép thỏa thuận, mà còn đòi hỏi nhiều kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Dành thời gian và công sức để soạn thảo hợp đồng là đầu tư cho sự an tâm trong tương lai. Dưới đây là quy trình chi tiết để soạn thảo hợp đồng hoàn chỉnh:

Bước 1 – Xác định mục đích

Mục tiêu chính của hợp đồng là gì? Bạn muốn đạt được điều gì thông qua hợp đồng này? Việc xác định mục đích rõ ràng sẽ giúp bạn lựa chọn nội dung phù hợp và định hướng cho cả quá trình soạn thảo.

Bước 2 – Xác định bên tham gia

Ai là chủ thể tham gia vào hợp đồng? Cần cung cấp những thông tin gì về họ? Hãy đảm bảo thông tin về tên, địa chỉ, và thông tin liên lạc của các bên được đầy đủ và chính xác.

Bước 3 – Tìm hiểu căn cứ pháp luật

Quy định pháp luật nào điều chỉnh quan hệ của các bên trong hợp đồng? Bạn cần lưu ý những quy định nào? Hiểu rõ khung pháp lý sẽ giúp bạn soạn thảo hợp đồng hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của các bên.

Bước 4 – Soạn thảo dự thảo hợp đồng 

Dựa trên thỏa thuận của hai bên và các quy định của pháp luật, hãy soạn dự thảo hợp đồng với các nội dung cần thiết. Chú ý sử dụng ngôn ngữ pháp lý chính xác, rõ ràng và dễ hiểu.

Bước 5 – Rà soát dự thảo hợp đồng

Kiểm tra kỹ lưỡng từ ngữ, cách hành văn và hình thức của hợp đồng đã đúng với quy định của pháp luật hay chưa? Đảm bảo tất cả nội dung được thể hiện minh bạch và chính xác.

Bước 6 – Điều chỉnh dự thảo và hoàn thiện hợp đồng

Gửi dự thảo cho các bên tham gia xem xét và góp ý. Tiến hành điều chỉnh cho đến khi đạt được sự thống nhất giữa các bên.

Bước 7 – Ký kết hợp đồng

Khi hợp đồng được hoàn thiện, cả hai bên cần ký tên xác nhận để chứng minh đã hoàn toàn đồng ý với tất cả nội dung của hợp đồng.

Bước 8 – Lưu trữ hợp đồng

Lưu trữ hợp đồng an toàn và dễ dàng truy cập. Có thể lưu trữ bản cứng và bản mềm để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Luật Minh Tú cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên sâu

Hợp đồng đóng vai trò then chốt trong mọi giao dịch. Nó được ví như “luật riêng” giữa các bên, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên được tôn trọng.

Đặc biệt trong hoạt động kinh doanh, với sự đa dạng và phức tạp của các giao dịch, hợp đồng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc soạn thảo hợp đồng và thực hiện hiệu quả đòi hỏi sự am hiểu về pháp luật và khả năng ứng phó linh hoạt.

Dịch vụ liên quan đến vấn đề hợp đồng tại Luật Minh Tú bao gồm

 • Tư vấn chuyên nghiệp: Với đội ngũ luật sư am hiểu về lĩnh vực thương mại, dân sự,… chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc về quy định chung, quy trình, phương thức giao kết hợp đồng; cung cấp giải pháp tối ưu cho từng trường hợp cụ thể.
 • Soạn thảo và rà soát hợp đồng: Soạn thảo hợp đồng tuân thủ theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu của quý khách. Đồng thời rà soát kỹ lưỡng các điều khoản, bảo vệ quyền lợi của quý khách một cách tối đa nhất.
 • Hỗ trợ đàm phán và thực hiện hợp đồng: Đại diện quý khách tham gia đàm phán, thương lượng các điều khoản hợp đồng. Hướng dẫn quy trình thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Tư vấn pháp lý về chấm dứt và tranh chấp hợp đồng: Đưa ra giải pháp phù hợp cho việc chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng theo quy định pháp luật. Hỗ trợ giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng một cách hiệu quả.

Với bài viết này, hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về quy trình và tầm quan trọng của việc soạn thảo và rà soát hợp đồng trong kinh doanh. Để biết thêm thông tin và tư vấn chi tiết, hãy liên hệ ngay với Luật Minh Tú.

tư vấn soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp tại Luật Minh Tú

Thông tin liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *