Tư vấn soạn thảo rà soát Hợp đồng

Scott Graham Oqmzwnd3thu Unsplash

Soạn thảo, rà soát hợp đồng

Soạn thảo, rà soát hợp đồng là nghiệp vụ mà doanh nghiệp nào cũng cần phải có, vì liên quan trực tiếp đến mọi hoạt động của công ty. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khác nhau mà các doanh nghiệp thường chỉ đưa vào những nội dung mang tính thương mại như giá mua bán, thời gian giao hàng… Trong khi đó, phần quan trọng không kém là các điều khoản pháp lý thường không được xem trọng. Việc soạn hợp đồng sơ sài, thiếu các quy định chi tiết và phù hợp, việc này có thể đưa các doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí là dẫn đến tranh chấp, kiện tụng.

Soạn thảo, rà soát hợp đồng dịch vụ cần thiết cho doanh nghiệp

Hợp đồng là căn cứ pháp lý rất quan trọng để giải quyết  tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch. Hiện tại cơ chế thị trường ngày càng được mở rộng, các hợp đồng giữa các bên rất đa dạng. Nhưng chất lượng của hợp đồng là yếu tố hàng đầu bởi tính dự liệu, giúp loại bỏ các rủi ro pháp lý hình thành trong tương lai. Vì vậy, dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp.

Soạn thảo hợp đồng: Người soạn chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, người soạn cần cung cấp thông tin, cố vấn cho khách hàng các điều khoản phù hợp, cần thiết khác.

Rà soát hợp đồng: Việc rà soát văn bản, hợp đồng phải dựa trên nguyên tắc bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Kiểm tra hợp đồng về nội dung lẫn hình thức. Từ đó giúp khách hàng bổ sung, sửa đổi, tránh các rủi ro không đáng có trên mỗi văn bản, hợp đồng.

Scott Graham Oqmzwnd3thu Unsplash

Luật Minh Tú chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ soạn thảo, rà soát hợp đồng

Hợp đồng chính là văn bản quan trọng giúp cho giao dịch giữa các bên được thực hiện một cách trật tự và rõ ràng, ở góc độ giao dịch hợp đồng được xem là “luật riêng” giữa các bên. Đặc biệt, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi tính đa dạng, phức tạp về các vấn đề liên quan của giao dịch như mục đích giao dịch, đối tượng hợp đồng, phạm vi thực hiện, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp,… dẫn đến cần có sự am hiểu sâu rộng về kiến thức pháp luật và ứng phó linh hoạt, sáng tạo nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh hiệu quả.

Với đội ngũ Luật sư am hiểu các hệ thống pháp luật về dân sự, đầu tư, thương mại và các quy định pháp luật khác, Luật Minh Tú có khả năng hỗ trợ khách hàng toàn diện trong vấn đề tư vấn, soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng. Cụ thể, Luật Minh Tú thực hiện các công việc sau:

  • Đại diện khách hàng tham gia đàm phán hợp đồng;
  • Tư vấn về các quy định chung của hợp đồng;
  • Tư vấn quy trình, cách thức đàm phán hợp đồng;
  • Tư vấn về phương thức giao kết hợp đồng;
  • Rà soát hoặc soạn thảo hợp đồng trên cơ sở đối chiếu quy định của pháp luật;
  • Tư vấn pháp lý về việc chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng.

Thạc sĩ  – Luật sư Võ Hồng Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *