Tag Archives: Luật đầu tư 2020

THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DƯỚI GÓC ĐỘ SO SÁNH LUẬT ĐẦU TƯ 2014 VỚI LUẬT ĐẦU TƯ 2020.

Luật đầu tư 2014 ra đời cách đây 06 năm đã “cởi bỏ nút thắt” [...]

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật [...]