Tag Archives: Luật đầu tư mới nhất

THỦ TỤC CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI NHẤT 2020

1. Trình tự thực hiện (Điều 48 Luật Đầu tư 2014 và Điều 41 Nghị [...]

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật [...]