Tag Archives: Luật doanh nghiệp sửa đổi

Quốc hội chính thức thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Tiếp tục Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 17/6, dưới sự [...]