Tag Archives: miễn tiền nộp chậm thuế

THỦ TỤC XIN MIỄN TIỀN CHẬM NỘP THUẾ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID 19

Ngày 03/03/2020 Tổng cục thuế đã có công văn số 897/TCT-QLN gửi Cục thuế các [...]