Tag Archives: officetel

TỪ 14/2/2020, CONDOTEL CÓ THỂ ĐƯỢC SỞ HỮU VỚI THỜI HẠN 70 NĂM?

Mới đây, Bộ Tài Nguyên – Môi trường đã ban hành công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ, [...]