Tag Archives: sự kiện bất khả kháng

DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS COVID-19 CÓ ĐƯỢC XEM LÀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG?

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, “sự kiện bất khả kháng là [...]