Tag Archives: xin cap phep xay dung

Các trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép xây dựng theo Luật mới

    Căn cứ quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (có hiệu [...]