Hướng dẫn quy trình thành lập công ty chi tiết nhất 2024

quy trình thành lập công ty

Thành lập công ty là một quá trình phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đọc ngay bài viết dưới đây để biết thêm về những thông tin quan trọng trong quy trình thành lập công ty.

Thành lập công ty là gì?

Thành lập công ty là một thủ tục pháp lý được chủ doanh nghiệp tiến hành tại những cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ sẽ khác nhau.

Việc thực hiện đúng quy trình thành lập công ty sẽ giúp công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xác lập tư cách pháp nhân và được hưởng các quyền, lợi ích theo quy định của pháp luật.

Khi nào chủ thể kinh doanh nên thành lập công ty?

Chủ thể kinh doanh nên làm thủ tục mở công ty trong trường hợp:

 • Cần có tư cách pháp nhân: Khi thành lập công ty thành công, doanh nghiệp sẽ có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân giúp doanh nghiệp tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại một cách độc lập, thực hiện ký kết các hợp đồng kinh doanh, sản xuất, cung cấp dịch vụ,….
 • Cần xuất hóa đơn giá trị gia tăng: Doanh nghiệp cần có tư cách pháp nhân mới được phép xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Hóa đơn giá trị gia tăng là một loại giấy tờ quan trọng, giúp doanh nghiệp xác định doanh thu, chi phí và hạch toán kế toán.
 • Cần huy động vốn: Doanh nghiệp có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu,… Việc huy động vốn sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của mình.
 • Để được hưởng các ưu đãi của Nhà nước: Doanh nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi của Nhà nước về thuế, đất đai,… khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

thành lập công ty

Thành lập công ty là một bước khởi đầu quan trọng

Thành lập công ty cần đáp ứng những điều kiện nào?

Để thành lập được một doanh nghiệp, trước hết cần đáp ứng những điều kiện dưới đây:

Về vốn điều lệ và vốn pháp định

 • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do những thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty. (Khoản 34, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).
 • Vốn pháp định là số vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với một số ngành, nghề.

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, không có quy định về mức vốn tối thiểu khi thành lập công ty (ngoại trừ những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).

Doanh nghiệp có trách nhiệm góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về chủ thể thành lập 

Điều kiện về chủ thể thành lập công ty được quy định tại khoản 1, 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

Tất cả tổ chức, cá nhân đều có thể thành lập công ty, góp vốn thành lập và quản lý công ty tại Việt Nam trừ những trường hợp sau:

 • Những tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người chưa đủ 18 tuổi, không đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân dùng tài sản nhà nước để thành lập công ty kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức; 
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong thuộc công an nhân dân Việt Nam;
 • Các cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị toà án cấm kinh doanh;
 • Trường hợp khác theo quy định pháp luật về phá sản.

thanh-lap-cong-ty

Cần đảm bảo đáp ứng các điều kiện trước khi thành lập doanh nghiệp

Về người đại diện theo pháp luật

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, có thể khái quát như sau:

 • Phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi, đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập công ty.
 • Là người Việt Nam hoặc người ngoại quốc. 
 • Có thể giữ một trong những chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty hay Chủ tịch Hội đồng quản trị tùy theo loại hình doanh nghiệp đăng ký.
 • Nếu doanh nghiệp thuê người đại diện theo pháp luật thì bắt buộc có thêm hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Về tên doanh nghiệp

Điều kiện này được quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

 • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Phải được gắn ở văn phòng đại diện, trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của công ty. 
 • Phải được in hoặc viết trên những hồ sơ tài liệu, ẩn phẩm, giấy tờ giao dịch do công ty phát hành.
 • Không được trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác. 
 • Không được lấy tên của các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội để đặt tên cho công ty.

Về trụ sở

 • Phải được đặt trên lãnh thổ Việt Nam
 • Xác định rõ số nhà, hẻm, ngách, ngõ, phố hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Không đặt địa chỉ công ty là căn hộ chung cư hoặc nhà tập thể.

Về ngành nghề kinh doanh

 • Pháp luật cho phép doanh nghiệp tự do đăng ký kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm, nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam hoặc được quy định chi tiết tại những văn bản pháp luật chuyên ngành.
 • Đối với một số ngành, nghề có điều kiện (về vốn pháp định, các loại giấy phép,..) thì phải đảm bảo đáp ứng được điều kiện của từng ngành nghề theo quy định của pháp luật. 

Về loại hình doanh nghiệp

Chủ công ty cần xác định và chuẩn hóa loại hình kinh doanh của doanh nghiệp mình theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. 

Thủ tục thành lập công ty tại Việt Nam theo quy định mới nhất 2024

Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ 

Sau khi đảm bảo công ty đáp ứng những điều kiện trên, bạn tiến hành chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết và bắt đầu soạn thảo các thành phần hồ sơ cần thiết. Tùy từng loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh mà yêu cầu về thành phần hồ sơ khác nhau.

Dưới đây là những hồ sơ phổ biến mà hầu hết doanh nghiệp nào cũng phải chuẩn bị khi thành lập công ty mới:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp: Mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp được quy định trong các thông tư hướng dẫn (gần nhất là Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp).
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên: Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp, pháp luật quy định mẫu danh sách thành viên khác nhau trong thành phần hồ sơ (gần nhất là Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp).
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của các thành viên hay cổ đông góp vốn.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp công ty có vốn góp nước ngoài).
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh (trường hợp người làm thủ tục không phải Đại diện pháp luật).
 • Hồ sơ khác tùy theo ngành, nghề (đặc biệt đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

thành lập công ty

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ là chìa khóa cho quá trình thành lập công ty diễn ra thuận lợi

Tiến hành nộp hồ sơ

Hiện nay, thủ tục đăng ký thành lập công ty được tiến hành trực tuyến trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/). Chủ công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền tiến hành đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ qua cổng thông tin này.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được chuyển phát qua đường bưu điện sau 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Thực hiện khắc con dấu (mộc tròn) công ty

Doanh nghiệp tự tiến hành khắc con dấu, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân của công ty ngay sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Những công việc khác sau khi thành lập công ty mới 

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và muốn đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần hoàn thành những công việc sau đây:

 • Treo bảng hiệu ngay ở trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp
 • Khai thuế trực tuyến
 • Đăng ký thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử 

Luật Minh Tú – Dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty uy tín

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, Luật Minh Tú sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn từ khi bắt đầu thủ tục thành lập công ty đến khi nhận được giấy chứng nhận.

Chúng tôi hiểu rằng quy trình thành lập công ty có thể là một thách thức với nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, Công ty Luật Minh Tú cam kết đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong mọi giai đoạn của quá trình.

thanh-lap-cong-ty

Luật Minh Tú với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn hoạt động hợp pháp và hiệu quả.

 • Trụ sở công ty tọa lạc tại: Lầu 25, tòa nhà LIMTOWER số 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Email: votu@luatminhtu.com
 • Hotline: 096 783 78 68
 • Fanpage: https://www.facebook.com/luatminhtu
 • Website: luatminhtu.vn

Kết luận

Thành lập công ty là một bước khởi đầu mới, cơ bản và phổ biến nhất cho bất kỳ ai muốn tiến hành kinh doanh. Đây là bước đệm quan trọng giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế trên thị trường.

Dịch vụ thành lập công ty trước hết sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo một sự khởi đầu thuận lợi và bền vững. Ngoài ra, việc này còn tạo cơ hội lớn để doanh nghiệp tập trung vào sứ mệnh kinh doanh, không phải lo lắng về những thủ tục pháp lý phức tạp.

Cùng với Công ty Luật Minh Tú, bạn không chỉ có đối tác tin cậy mà còn được hỗ trợ tận tình, đảm bảo mọi quy trình diễn ra suôn sẻ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để bắt đầu hành trình kinh doanh với sự an toàn và thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *