Nguyễn Thị Dung

Luật Sư
5.0
star star star star star
 • Nơi cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm: 10 năm
 • Chức vụ: Luật Sư
 • Đơn vị công tác: Đoàn Luật Sư TP.HCM
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên môn

Tư vấn pháp luật thường xuyên Tư vấn pháp lý cá nhân Tham gia các hoạt động tố tụng tại Tòa án Đại diện ngoài tố tụng

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp: Tư vấn pháp luật thường xuyên; Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thu hồi công nợ; Đại diện hoặc tham gia cùng trong các cuộc thương lượng, đàm phán; Đại diện tham gia giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp cụ thể liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tư vấn pháp lý cho cá nhân: Hôn nhân gia đình, dân sự, lao động,…

Tham gia các hoạt động tố tụng tại Tòa án: Đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện tại tòa án, tham gia quá trình tố tụng, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của khách hàng.

Đại diện ngoài tố tụng: Đại diện cho khách hàng trong các giao dịch pháp lý, thực hiện các thủ tục liên quan đến pháp luật mà không cần phải đưa ra tòa án.

Đánh giá

5.0

star star star star star

1 đánh giá

 • Tuyệt vời 1
 • Hài lòng 0
 • Bình thường 0
 • Không hài lòng 0
 • Tệ 0

Thị Mai

5.0
star star star star star

5.0

star star star star star

1 đánh giá

 • Tuyệt vời 1
 • Hài lòng 0
 • Bình thường 0
 • Không hài lòng 0
 • Tệ 0

Cát Tiên

5.0
star star star star star