Phạm Đại Anh Tuấn

Chuyên gia Luật tại Luật Minh Tú
5.0
star star star star star
 • Nơi cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm: 15 năm
 • Chức vụ: Luật Gia
 • Đơn vị công tác: Luật Minh Tú
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, với bằng Cử nhân Luật. Hoạt động của tôi bao gồm các lĩnh vực sau: luật sở hữu trí tuệ, xuất bản, kinh doanh và các vấn đề dân sự thông thường, đầu tư bất động sản, ngân hàng; quản lý và điều hành; nguồn nhânlực; kỹ năng ngôn ngữ; và các vấn đề hành chính công.

Chuyên môn

Doanh Nghiệp

Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, với bằng Cử nhân Luật. Hoạt động của tôi bao gồm các lĩnh vực sau: luật sở hữu trí tuệ, xuất bản, kinh doanh và các vấn đề dân sự thông thường, đầu tư bất động sản, ngân hàng; quản lý và điều hành; nguồn nhân lực; kỹ năng ngôn ngữ; và các vấn đề hành chính công, hoạt động tình nguyện của sinh viên, với hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)/ Saigon CommercialJoint Stock Bank (SCB) Chuyên viên Phòng Thủ tục Pháp lý – Khối Pháp chế – Hội sở trung tâm/ Specialist of Legal Procedures Department -Legal Department – Central Headquarters

Công ty TNHH Sách điện tử Tuổi Trẻ (thành viên Nhà xuất bản Trẻ)/ Youth E-book Co.,Ltd (member of Tre Publishing House) Giám đốc/ Director Nhà Xuất bản Trẻ/ Tre Publishing HouseThư ký CEO, Trưởng ban Pháp chế, Biên tập viên/ CEO Secretary, Head of Legal Department, Editor.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai/ Hoang Anh Gia Lai Group Nhân viên Pháp chế/ Legal Executive

Đánh giá

5.0

star star star star star

1 đánh giá

 • Tuyệt vời 1
 • Hài lòng 0
 • Bình thường 0
 • Không hài lòng 0
 • Tệ 0

Kim Huyền

5.0
star star star star star

5.0

star star star star star

1 đánh giá

 • Tuyệt vời 1
 • Hài lòng 0
 • Bình thường 0
 • Không hài lòng 0
 • Tệ 0

Đức Tín

5.0
star star star star star