Xin Giấy phép môi trường: Cập nhật đầy đủ và mới nhất 2024

xin giấy phép môi trường

Bạn đang điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh? Bạn có biết rằng việc xin giấy phép môi trường là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp của bạn được hoạt động hợp pháp?

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về thủ tục xin giấy phép môi trường, lợi ích của việc tuân thủ luật bảo vệ môi trường và vai trò của chúng tôi trong việc hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

 Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép:

 • Xả chất thải ra môi trường.
 • Quản lý chất thải.
 • Nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

kèm theo các yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là gì?

Tại sao cần xin giấy phép môi trường?

Có nhiều lý do quan trọng khiến việc xin giấy phép môi trường trở nên cần thiết, bao gồm:

Bảo vệ môi trường

 • Giấy phép môi trường đóng vai trò như một công cụ quản lý hiệu quả để kiểm soát các hoạt động có thể gây ô nhiễm môi trường.
 • Bằng cách yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nhất định trước khi được phép hoạt động, chính quyền có thể hạn chế tối đa tác động tiêu cực của các hoạt động này đến môi trường.
 • Điều này bao gồm việc giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước và đất, cũng như bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Bảo vệ sức khỏe con người

 • Ô nhiễm môi trường gây bệnh hô hấp, tim mạch, ung thư và dị tật bẩm sinh. Giấy phép môi trường giảm thiểu nguy cơ này bằng cách đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn môi trường, tạo môi trường sạch và lành mạnh hơn.

Thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

 • Phát triển kinh tế bền vững cần cân bằng giữa kinh tế và môi trường. Giấy phép môi trường khuyến khích doanh nghiệp sản xuất thân thiện với môi trường, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hình ảnh và bảo vệ môi trường cho tương lai.

Đảm bảo sự công bằng và minh bạch

 • Giấy phép môi trường tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp bằng cách đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường giống nhau.
 • Điều này giúp ngăn chặn các doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh bằng cách vi phạm các quy định về môi trường.
 • Giấy phép môi trường cũng giúp đảm bảo tính minh bạch bằng cách cung cấp cho người dân thông tin về các hoạt động môi trường của các doanh nghiệp.

Tuân thủ pháp luật

 • Việc xin giấy phép môi trường là điều kiện bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây phát sinh chất thải ra môi trường.
 • Không tuân thủ quy định về giấy phép môi trường có thể dẫn đến các biện pháp xử phạt hành chính, thậm chí hình sự.

Xin giấy phép môi trường là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây phát sinh chất thải ra môi trường.

Việc này góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo sự công bằng, minh bạch, và tuân thủ pháp luật.

Thủ tục cấp giấy phép môi trường

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người 

Các loại Giấy phép môi trường:

Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, kể từ ngày 01/01/2022, các loại giấy phép môi trường sẽ được tích hợp lại thành một loại hồ sơ duy nhất, gọi là Giấy phép môi trường. Theo đó, 7 loại giấy phép được tích hợp như sau:

 • Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường: Cấp cho chủ dự án đầu tư, cơ sở sau khi công trình bảo vệ môi trường đã được vận hành thử nghiệm và đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường.
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước: Cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước.
 • Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi: Cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi.
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu: Cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Giấy phép xả khí thải công nghiệp: Cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động xả khí thải công nghiệp.
 • Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại: Cấp cho tổ chức, cá nhân là chủ nguồn chất thải nguy hại.
 • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại: Cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động xử lý chất thải nguy hại.

Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 40/2022/NĐ-CP, đối tượng bắt buộc phải có Giấy phép môi trường bao gồm:

Dự án đầu tư

 • Thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
 • Thuộc danh mục dự án đầu tư có tác động lớn đến môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường vượt quá quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn môi trường.
 • Phát sinh chất thải nguy hại.
 • Nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Trường hợp đặc biệt cần có giấy phép môi trường 

 • Hoạt động khai thác khoáng sản, nước dưới ngầm.
 • Hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại.
 • Hoạt động xử lý chất thải nguy hại.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, hóa chất độc hại.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ, vật liệu nổ công nghiệp.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu, khí đốt.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh giấy, bột giấy, sản phẩm từ giấy.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh da, giày da.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh dệt may, nhuộm.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh kim loại.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm điện tử, điện tử.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế.
 • Hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồ uống.

Trình tự, thủ tục xin giấy phép môi trường

Bước 1 Nộp hồ sơ:

 • Gửi hồ sơ xin giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 • Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có), kế hoạch quản lý môi trường, báo cáo kết quả quan trắc môi trường, giấy tờ chứng minh nguồn gốc phế liệu (nếu nhập khẩu),…

Bước 2 Thẩm định hồ sơ:

 • Cơ quan tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ (5 ngày làm việc).
 • Hồ sơ hợp lệ: thẩm định trong 30 ngày làm việc.
 • Hồ sơ chưa hợp lệ: thông báo bổ sung (10 ngày làm việc).

Bước 3 Cấp giấy phép môi trường

 • Hồ sơ hợp lệ: cấp giấy phép môi trường trong 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định.
 • Giấy phép môi trường có giá trị trong thời hạn hoạt động hoặc theo quy định trong giấy phép môi trường.

Bước 4 Quản lý giấy phép môi trường

 • Cơ quan quản lý giấy phép môi trường theo quy định.
 • Doanh nghiệp sử dụng giấy phép môi trường đúng mục đích, tuân thủ các điều kiện, yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Luật Minh Tú – Dịch vụ tư vấn xin giấy phép môi trường uy tín

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Việc xin giấy phép môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra tuân thủ quy định, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Luật Minh Tú, hiểu rõ tầm quan trọng của việc này và cam kết cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp nhất trong hoạt động xin Giấy phép môi trường:

 • Chuẩn bị hồ sơ một cách kỹ lưỡng: Với sự hỗ trợ từ đội ngũ luật sư và chuyên viên, chúng tôi đảm bảo khách hàng có đầy đủ và chính xác các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Đại diện nộp hồ sơ tận tâm: Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng trong việc nộp hồ sơ tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền, giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức để tập trung vào các hoạt động khác của dự án.
 • Theo dõi và giải quyết mọi vấn đề phát sinh: Chúng tôi cam kết sẽ liên tục theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và xử lý kịp thời mọi vấn đề xuất hiện, nhằm đảm bảo quy trình xin giấy phép môi trường diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
 • Bên cạnh việc hỗ trợ về xin giấy phép, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến môi trường, giúp khách hàng hiểu rõ và tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời tránh được mọi rủi ro pháp lý không mong muốn.

Kết luận 

Hy vọng bài viết này sẽ mang lại thông tin hữu ích cho bạn về việc xin giấy phép môi trường. Nếu cần tư vấn hay có những thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề pháp lý thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ngay bạn nhé!

Thông tin liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *